För ett grönt och jämställt Europa!

Heléne Fritzon Erik Bergkvist Evin Incir Ilan De Basso Carina Ohlsson

S-ledamot Heléne Fritzon i Europaparlamentet söker en politiskt sakkunnig. Om du vill jobba i Bryssel och med miljö- och klimatpolitik – här är jobbet för dig!

Vår utomordentlige medarbetare Marcus Lindeberg Goñi lämnar oss på Europaparlamentet för en spännande tjänst som miljöekonom på Stockholm Environment Institute. Vi söker därför en politiskt sakkunnig som kan bidra till det viktiga arbete som ledamot Heléne Fritzon och hela den svenska socialdemokratiska delegationen driver med miljö- och klimatfrågorna.

Som politiskt sakkunnig: Bevakar du ärenden i utskott och plenarsessioner och förbereder voteringar. Bidrar du i förhandlingar och analyserar lagförslag och politiska initiativ. Tar du fram förslag till ståndpunkter. Är du på alla sätt behjälplig för att underlätta Europaparlamentarikernas politiska arbete. Det handlar både om avancerade politiska analyser och enklare administrativa göromål. Det är ett…

Läs mer

Socialdemokraterna i Europaparlamentet röstar för en aktiv rovdjursförvaltning

Idag antog Europaparlamentet en resolution om rovdjur och skydd för europeisk djurhållning. Den antagna resolutionen uppmanar EU-kommissionen att anpassa lagstiftningen för att rovdjurs skyddsstatus ska kunna ändras när gynnsam bevarandestatus för en rovdjurspopulation uppnås. Socialdemokraterna i Europaparlamentet röstade för förslaget.

– Sverige behöver en hållbar rovdjursförvaltning som styrs av de förutsättningar som finns lokalt. I synnerhet dagens vargpopulation måste minska, då den orsakar stora bekymmer och skapar otrygghet över hela landet. Vi värnar biologisk mångfald och vill att svensk rovdjursförvaltning ska bygga på samexistens, men det kan inte ske på bekostnad av en levande landsbygd, säger…

Läs mer

Fritzons (S) tre skarpa krav till COP27

– På förra klimattoppmötet, COP26, var Sverige bäst i klassen i det EU som var ledande och pådrivande i världen. När den nya regeringen nu ökar våra utsläpp med 10% har vi ingen som helst trovärdighet när vi säger att andra borde göra mer. Man kan faktiskt fråga sig varför fossilhögern egentligen var på plats…

Läs mer
facebook Twitter Email