För ett mer jämlikt och grönt Europa!
Besök gärna våra ledamöter!

Marita Ulvskog Olle Ludvigsson Jytte Guteland Aleksander Gabelic Anna Hedh

Kommentar om handelsrelationen mellan EU och USA

Idag skulle Europaparlamentet säga sitt om förslaget att EU och USA ska inleda samtal om två begränsade handelsavtal, för att förhindra en upptrappning av de mycket spända handelsrelationerna mellan EU och USA. Resultatet blev till slut ingenting. Europaparlamentet kunde inte enas om en samlad ståndpunkt i frågan.

– Jag är väldigt är oroad över hur splittrat Europaparlamentet är gällande handelsrelationen med USA, detta i en tid då vi verkligen behöver skicka ut positiva signaler för internationell handel, samarbete och dialog, säger EU-parlamentariker Aleksander Gabelic (S) i en kommentar efter omröstningen. – Jag har varit tydlig med mitt stöd för att EU och…

Läs mer

EU höjer ambitionsnivån – utsläppen ska minska till år 2030

EU:s långsiktiga klimatarbete måste intensifieras. För att nå målet om ett klimatneutralt EU år 2050 är det viktigt att utsläppen minskar minst 55 procent till år 2030.

– Det är inte bara möjligt, utan också ekonomiskt lönsamt. Och det skulle inte minst leda till färre sjukdomsfall och till och med lägre dödstal i Europa. Det säger Jytte Guteland (S), som varit den socialdemokratiska gruppens huvudförhandlare, när parlamentet på torsdagen tog ställning till EU:s långsiktiga plan för att minska utsläppen av växthusgaser. –…

Läs mer

Dags för ett #metoo-direktiv i EU

EU bör införa ett särskilt #metoo-direktiv mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det föreslår de svenska Socialdemokraterna i Europaparlamentet i sin nya rapport ”Backlash för jämställdheten i Europa”. Med rapporten vill Socialdemokraterna larma om att utvecklingen är på väg åt helt fel håll.

– De senaste tio åren har EU genomsyrats av ett aktivt motstånd mot jämställdhet och kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S), som är ordinarie ledamot av parlamentets jämställdhetsutskott. Var tredje kvinna i EU är i dag utan arbete, lönegapet ligger fast på 16 procent och pensionsgapet mellan könen når svindlande 40 procent….

Läs mer
facebook Twitter Email