För ett mer jämlikt och grönt Europa!
Besök gärna våra ledamöter!

Heléne Fritzon Johan Danielsson Jytte Guteland Erik Bergkvist Evin Incir

Viktigt att regeringen lyfter fram Europapolitiken

- Vi välkomnar att den svenska regeringen i dag, på 25-årsdagen av folkomröstningen om ett svenskt EU-medlemskap, presenterar en särskild EU-deklaration. En deklaration som tar tydlig ställning för våra gemensamma värden - frihet, demokrati och alla människors lika rätt.

Det säger Heléne Fritzon (S), Europaparlamentariker och delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet. Europas verklighet och Sveriges är tätt sammanvävda. Så har det varit genom historien och så är det genom EU-samarbetet än mer i dag. Trots det upplever många att EU inte angår dem. – För att vi som är valda till att…

Läs mer

Socialdemokraterna i Europaparlamentet söker kontorschef med placering i Bryssel

Till dig som vill jobba i en spännande och kreativ miljö i en internationell omgivning. De svenska Socialdemokraternas politiska arbete handlar om att skapa fler och tryggare jobb, investera för ett hållbart klimat samt arbeta för global rättvisa och ökad jämställdhet och jämlikhet för alla. Som kontorschef ska du leda, planera och prioritera delegationens arbete…

Läs mer

Europaparlamentariker Jytte Guteland (S): Klimatet kan inte vänta

Omställningen till ett socialt rättvist, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Europa kan inte vänta. Om EU-kommissionen menar allvar måste den inom hundra dagar lägga fram ett skarpt förslag att minska EU:s utsläpp med 55 procent till år 2030.

Det är Europaparlamentariker Jytte Gutelands (S) budskap inför tisdagskvällens utfrågning i EU-parlamentet av den tilltänka kommissionären med ansvar för klimatfrågor och grön omställning, nederländaren Frans Timmermans.Som samordnare för den socialdemokratiska gruppen i det ansvariga miljöutskottet är Jytte Guteland en av dem som deltar i utfrågningen. – Det viktigaste för mig är att vi får ett…

Läs mer
facebook Twitter Email