För ett mer jämlikt och grönt Europa!
Besök gärna våra ledamöter!

Marita Ulvskog Olle Ludvigsson Jytte Guteland Aleksander Gabelic Anna Hedh

Parlamentet kräver starkare skydd mot hormonstörande ämnen

- Jag vägrar att stillatigande se på medan EU-kommissionen spelar ett högt spel med människors hälsa som insats, säger Jytte Guteland i en kommentar efter att Europaparlamentet antagit en resolution som kräver strängare åtgärder än vad EU-kommissionen föreslagit.

– Vi vill stärka skyddet, så att alla hormonstörande kemikalier runtom oss förbjuds. Vi kräver också att EU-kommissionen tar fram en övergripande definition av misstänkta hormonstörande ämnen och av kända och förmodade hormonstörande ämnen, som bygger på världshälsoorganisationen WHO:s definition, fortsätter Jytte Guteland (S). Europaparlamentets resolution kräver att EU:s ramverk för hormonstörande ämnen ska skärpas….

Läs mer

EU-pengar till Botniska korridoren

- Fram till nu har Europa slutat i Stockholm, men med EU-pengar till Botniska korridoren tar vi EU hela vägen upp i norr. Vi får en efterlängtad rutt från norra Skandinavien till Medelhavet, säger europaparlamentariker Aleksander Gablic (S).

Nu knyts Europa ihop ännu mera. Prioriteringarna är klara för 2021-2027 och bland de många vinnarna finns regionerna i Norrland. Europaparlamentet har idag ställt sig bakom prioriteringarna för EU:s infrastrukturfond som förhandlats fram av Rådet, Kommissionen och Europaparlamentet. – Järnvägssträckan Stockholm – Haparanda får medfinansiering på ca 20-30% från EU och är en viktig signal…

Läs mer

EU-pengar till tågtrafik i västra Sverige

- Nu kan tågsträckan mellan Oslo och Göteborg förbättras, med ökad framkomlighet och tillgänglighet för alla boende här. Europa kommer litet närmare, konstaterar europaparlamentariker Aleksander Gablic (S), efter att Europaparlamentet ställt sig bakom trilogförhandlingens resultat för EU:s infrastrukturfond.

Nu knyts Europa ihop ännu mera. Prioriteringarna är klara för 2021-2027 och bland de många vinnarna finns den västra regionen. Europaparlamentet har idag ställt sig bakom prioriteringarna för EU:s infrastrukturfond som förhandlats fram av Rådet, Kommissionen och Europaparlamentet. – Det känns extra högtidligt att vi faktiskt får medfinansiering upp till 50% för den gränsöverskridande sträckan…

Läs mer
facebook Twitter Email