S-kansliet

För att komma i kontakt med ledamöterna är det enklast att först kontakta någon på kansliet. Se nedan.

Kontakt

Tel: +32 2 283 84 43
E-post: evalena.kapanen@ep.europa.eu

Adress

ASP 14 G 351
Rue Wiertz 60
BE-1047 Bryssel / Belgien

Helena Strandberg Luthi
Helena Strandberg Luthi

Besöks- och ekonomiansvarig

helena.strandberg-luthi@ep.europa.eu

Kontor: +32 2 283 86 94

Emma Brunberg
Emma Brunberg

Politiskt sakkunnig

Utskottet för internationell handel (INTA), utvecklingsutskottet (DEVE) samt intergrupp Västsahara

emma.brunberg@ep.europa.eu

Mobil: +32 470 50 16 38

Kontor: +32 2 283 74 43

Staffan Dahl
Staffan Dahl

Politiskt sakkunnig

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) samt regionala utskottet (REGI)

staffan.dahl@ep.europa.eu

Mobil: +32 473 94 44 81

Kontor: +32 2 283 78 27

Anna Emanuelsson
Anna Emanuelsson

Politiskt sakkunnig

Utrikesutskottet och utskottet för säkerhet och försvar (AFET/SEDE) samt jordbruksutskottet (AGRI)

anna.emanuelsson@ep.europa.eu

+32 476 66 02 82

+32 2 284 75 27

Elisabeth Gehrke
Elisabeth Gehrke

Politiskt sakkunnig

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) samt kulturutskottet (CULT)

elisabeth.gehrke@ep.europa.eu

Mobil: +32 479 65 45 16

Kontor: +32 2 284 74 43

Tobias Ghersetti
Tobias Ghersetti

Politiskt sakkunnig

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) samt petitionsutskottet (PETI)

tobias.ghersetti@ep.europa.eu

Mobil: +32 478 94 28 32

Kontor: +32 2 284 76 94

Jesper Lindholm
Jesper Lindholm

Politiskt sakkunnig

Inremarknadsutskottet (IMCO) samt sociala medier

jesperjuhani.lindholm@europarl.europa.eu

Mobil: +32 470 89 01 18

Kontor: +32 2 285 74 43

Maja Nygren
Maja Nygren

Politiskt sakkunnig

Jämställdhetsutskottet (FEMM) samt utrikesutskottet (AFET) inklusive DROI & URGENCY

maja.nygren@ep.europa.eu

Mobil: +32 477 44 14 11

Kontor: +32 2 283 75 27

Andreas Persson
Andreas Persson

Politiskt sakkunnig

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) samt sysselsättningsutskottet (EMPL)

andreas.persson@ep.europa.eu

Mobil: +32 473 79 66 55

Kontor: +32 2 283 74 42

Khaled Saibi
Khaled Saibi

Politiskt sakkunnig

Utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON) samt budgetutskottet (BUDG) & budgetkontroll (CONT)

khaled.saibi@ep.europa.eu

Mobil: +32 471 94 00 18

Kontor: +32 2 284 74 42

Petra Söderqvist
Petra Söderqvist

Politiskt sakkunnig

Utskottet för transport och turism (TRAN) samt fiskeriutskottet (PECH)

petra.soderqvist@ep.europa.eu

Mobil: +32 487 27 83 83

Kontor: +32 2 284 78 27

facebook Twitter Email