Röstförklaring: Gemensamt förslag till resolution om situationen i Venezuela

Vi svenska socialdemokrater tycker att det är viktigt att EU står fast vid sitt krav om att nyval måste utlysas så snart som möjligt. Vi är överens med det huvudsakliga syftet med resolutionen, att sätta tryck på den illegitima auktoritära maduroregimen. Det är viktigt att EU fortsätter att skicka tydliga signaler till Maduro om att EU står bakom venezolanernas rätt att fritt få bestämma sin framtid. Demokratin måste återupprättas. En politisk process för att återupprätta demokratin i landet måste inledas, lösningen på krisen måste inkludera oppositionen och Nationalförsamlingen som landets enda demokratiskt valda institution.

Juan Guaidó har som Nationalförsamlingens president en ledande roll när det gäller samarbete kring åtgärder för att val ska hållas och demokrati återupprättas inom den venezolanska konstitutionens ramar. EU måste agera enat i frågan för att på bästa möjliga sätt bidra till en fredlig lösning på krisen

Vi stödjer det venezolanska folkets protester kring de stora demokratiska, sociala, ekonomiska problemen och människorättsliga övergreppen i landet. Det är hög tid att venezolanerna fritt och fredligt får bestämma sin framtid. EU bör fortsätta verka kraftfullt för att detta blir verklighet.

Marita ULVSKOG, Olle LUDVIGSSON, Jytte GUTELAND, Aleksander GABELIC

facebook Twitter Email