Västsahara måste få bestämma över sina naturresurser

EU:s fiskeavtal med Marocko är ogiltigt eftersom det omfattar västsahariskt vatten. Det menar EU-domstolens generaladvokat i ett juridiskt yttrande under onsdagen. Slutgiltigt besked om fiskeavtalet från EU-domstolen kommer i maj.

– Ett mycket viktigt besked. Det bekräftar EU-ländernas ansvar att inte tömma västsahariernas naturresurser genom ogiltiga fiskeavtal med Marocko. Västsahara är inte en del av Marocko, och västsaharierna måste själva få bestämma över sina naturresurser.

Det säger Jytte Guteland som är ordförande i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för Västsahara.

Generaladvokatens yttrande är i linje med en tidigare dom från 2016 då EU-domstolen slog fast att EU inte ska ha några avtal med Marocko som inkluderar Västsahara eftersom det är ett eget och separat territorium. Just nu pågår omförhandlingar med EU och Marocko om deras handelsavtal efter den domen, där förhandlingarna är slutna och insynen låg.

Den 27 oktober 2016 blev Jytte Guteland stoppad på planet till Västsahara då hon och fyra andra europaparlamentariker ville besöka territoriet för att få mer information inför kommande omröstningar i Europaparlamentet.

– Om vi inte får tillräcklig information om processen blir det omöjligt för oss folkvalda att fatta välgrundade beslut.

Igår träffade EU:s utrikeschef, Federica Mogherini FNs nyligen tillsatta sändebud för Västsahara, den tidigare tyske presidenten Horst Kohler. Inför mötet skickade Jytte Guteland och de övriga i styrelsen för gruppen för Västsahara ett brev till Mogherini där hon påminner om att EU måste prioritera Västsaharafrågan för att bidra med kraft till arbetet för en fredlig och varaktig lösning. Hon påminner även om vikten att EU lever upp till domslutet från 2016. Jytte Guteland har även begärt att få träffa Kohler vid ett senare tillfälle.

facebook Twitter Email