Uppgörelse nådd om konfliktmineraler

Efter långa och svåra förhandlingar har Europaparlamentet, rådet och kommissionen nu nått en överenskommelse om hur handeln med konfliktmineraler ska regleras.

– Jag är övertygad om att de flesta vill veta om mineralerna i deras mobiltelefon eller surfplatta bidragit till att finansiera väpnade konflikter. Men ansvaret kan inte ligga på konsumenten. Företagen måste ta det stora ansvaret när det gäller att stoppa handeln med konfliktmineraler men då måste det också finnas tydliga regler för dem att förhålla sig till, säger Marita Ulvskog (S) ledamot av internationella handelsutskottet.

När förhandlingarna inleddes för ett år sedan var det tydligt att parterna stod mycket långt ifrån varandra. Europaparlamentet krävde obligatorisk reglering för hela leverenskedjan, samtidigt som både kommissionen och rådet ville se ett system där det var helt frivilligt för europeiska företag att redovisa att deras produkter inte bidragit till brott mot mänskliga rättigheter.

Sedan dess har förhandlingarna gått trögt men nu har man alltså nått en kompromiss.

– Vi hade givetvis hoppats på ännu striktare reglering men motståndet bland medlemsstaterna i rådet var stort. Framför allt tack vare den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet får vi nu ändå ett regelverk på plats som är obligatoriskt i leverenskedjans första led. Det är ett viktigt första steg för att få stopp på den blodiga handeln, även om arbetet givetvis inte får sluta här, avslutar Ulvskog.

FAKTA
Kompromissen omfattar mineralerna tenn, tantram, volfram och guld, som alla är vanligt förekommande beståndsdelar i bland annat hemelektronik.

Enligt den nya regleringen ska smältverk och importörer av råvaror bli ansvariga för spårbarheten för dessa mineraler. Genom så kallade ”due diligence”-prov måste företagen nu försäkra sig om att mineralerna kommer från legitima gruvor och inte bidragit till att finansiera beväpnade grupper.

Företag i senare led i leverenskedjan kan frivilligt ansluta sig till systemet för att spåra mineraler.

Uppgörelsen innehåller också en översynsklausul – därmed kan det i framtiden bli aktuellt att utvidga regelverket.

facebook Twitter Email