Tryggare flyktvägar för kvinnor som flyr och söker asyl

– Det är ett omfattande paket och det innehåller en rad riktlinjer för att öka jämställdheten och tryggheten för kvinnor som flyr och söker asyl i EU, säger en lättad Anna Hedh efter att Europaparlamentet antagit ett betänkande om situationen för kvinnliga flyktingar och asylsökande i EU.

Betänkandet, som presenterar förslag på åtgärder för att skapa ett rättvist mottagande och inrättande av lagliga och säkra vägar till EU, antogs med 388 antal röster för. Det är ett tydligt medskick till Kommissionen och medlemsländerna att anpassa sina asylförfaranden och anamma ett genusperspektiv på asylbedömningar.

– Nu hoppas jag att Kommissionen lyssnar på oss och att medlemsstaterna säkerställer att kvinnor och barns särskilt utsatta situation blir skyddade av åtgärder. Kvinnor som flyr förföljelser måste få ett mottagande som är anpassat efter deras individuella situation, fortsätter Anna Hedh, som även är nöjd över Kommissionens besked till Rådet om att ratificera Istanbulkonventionen.

Istanbulkonventionen har idag ratificerats av 12 medlemsländer, däribland Sverige, och förordar att alla former av våld mot kvinnor är skäl för asyl. Genom att ratificera Istanbulkonventionen så anammas ett jämställdhetsperspektiv på bland annat flyktingmottagande och asylprocessen. Den fjärde mars föreslog Kommissionen, genom Vera Jourova, att Rådet skulle anta Istanbulkonventionen som på allvar tar sig an att bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet.

facebook Twitter Email