Stoppa den polska regeringens attack på medier

Efter valet i oktober 2015 styrs Polen av det nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa. Innan jul röstade man igenom en lag som avskedade cheferna för public service radio och tv och gav utnämningsmakten till finansministern.

– Vad som händer i Polen är djup oroande. Vi måste alltid reagera med bestämdhet mot en utveckling där politiken vill styra media. Fria och oberoende media är en grundpelare i våra demokratier, säger europaparlamentariker Anna Hedh (S).

Enligt den ansvariga ministern i Polens regering är det långsiktiga målet att kontrollera public service medier samt att de medier som kritiserar lagen ska tystas.

– Vi ser just nu en utveckling i flera av EU:s medlemsländer där nationalistiska högerregeringar angriper media för att kunna befästa sin makt.  EU kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker måste reagera med kraft innan det är för sent. Indragen rösträtt och ekonomiska sanktioner bör bli följden om den polska regeringen inte backar, säger Anna Hedh i en avslutande kommentar.

I Ungern har sedan tidigare Orbáns regering tagit kontroll över media och den polska regeringen har sagt att de ser Ungern som modell.

facebook Twitter Email