Stopp för hormonstörande bekämpningsmedel

Europaparlamentet röstade på onsdagen igenom Jytte Gutelands (S) förslag till stopp för hormonstörande bekämpningsmedel.

– Det här är en stor seger för folkhälsan och inte minst för barn och bin, som är extra utsatta för dessa kemikalier, säger EU-parlamentariker Jytte Guteland efter beslutet.

EU-kommissionen lade i somras äntligen fram ett förslag till nya strängare regler för hormonstörande ämnen, efter att tidigare ha förhalat arbetet i sju år. Förslaget rymde dock ett undantag för bekämpningsmedel som är framtagna för att attackera skadedjurs hormonsystem. Det vill säga kemikalier som är designade just för att vara hormonstörande.

-Det här var en flagrant överträdelse av kommissionens mandat och ett brott mot försiktighetsprincipen i EU:s kemikalielagstiftning, säger Jytte Guteland.

Om förslaget gått igenom hade det inneburit att hormonstörande kemikalier tillåtits, trots att det är vetenskapligt belagt att de kan ha skadlig inverkan på andra djur i ekosystemet, som bin, fjärilar, kräftor och krabbor och den vägen vidare till människan.

-Jag är speciellt glad över att parlamentet röt ifrån och satte stopp för kommissionens försök att på detta sätt skapa ett regelvidrigt kryphål och prejudikat för farliga bekämpningsmedel i framtiden, tillägger Jytte Guteland.

Eftersom Europaparlamentet har vetorätt i denna fråga tvingas nu kommissionen skyndsamt ta fram ett nytt förslag och återkomma med nya regler.

facebook Twitter Email