Stärkt skydd för arbetstagare i EU

Högst sex månaders provanställning, en tydlig beskrivning av arbetsuppgifterna samt tydlig och förutsägbar arbetstid. Det är några exempel på stärkt skydd för arbetstagares rättigheter som EU-parlamentet beslutade om på tisdagen.

– Vi är väldigt stolta över att vi lyckades få igenom dessa förbättringar för arbetstagare i hela EU, samtidigt som vi skrivit in garantier att i Sverige är det svenska kollektivavtal som gäller, säger Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S), som medverkade vid förhandlingarna..

De svenska Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokrater, liksom Centern och Liberalernas Jasenko Silimovic, valde att gå samman och rösta emot ett förbättrat skydd för arbetstagare. Men den nya, uppdaterade lagen kunde trots det röstas igenom med stor majoritet, 466 för och endast 145 emot.

– Att värna den svenska kollektivavtalsmodellen har varit vår främsta prioritering genom hela förhandlingsprocessen. Att vi fått gehör för kravet på att anställningsvillkor först och främst ska regleras genom kollektivavtal, i länder med en sådan modell som Sverige, är en stor framgång, säger Marita Ulvskog.

På tisdagen godkände parlamentet också den nya Europeiska arbetsmarknadsmyndigheten.

– Den är en viktig pusselbit för att följa upp att EU-länderna lever upp till de nya, gemensamma villkoren för lika lön för lika arbete på samma plats, som vi tidigare enats om,  säger Marita Ulvskog.

Myndighetens uppdrag blir främst att underlätta informationsutbyte mellan EU-länderna. All inspektionsverksamhet ska vara frivillig och bygga på medlemsländernas lagar och regler.

* * *

facebook Twitter Email