Stärkt samarbete för att stoppa momsbedrägerier

I dag röstade EU-parlamentet med bred majoritet igenom åtgärder för att stärka samarbetet kring mervärdesskatt. Bakgrunden är de stora summor, cirka 152 miljarder euro år 2015 – vara 50 miljarder i bedrägerier - som går förlorade varje år på grund av brister i uppbörden av mervärdesskatt.

Enligt det förslag som parlamentet nu ställt sig bakom ska bedrägerierna bland annat bekämpas genom utökat informationsutbyte mellan skattemyndigheterna i de olika medlemsländerna. Dessutom ska samordnade kontroller mellan länderna införas. För att komma åt bedrägerier som görs genom dubbla mervärdesskattesystem för bilar, ska tillgången till uppgifter ur fordonsregistren förbättras.

Olle Ludvigsson (S) har varit den socialdemokratiska gruppens förhandlare och kommenterar omröstningen så här:

– Det är viktigt att kunna skilja på seriösa företagare och organiserad brottslighet i gränsöverskridande handel. Därför har jag drivit på för att införa förslaget om certifierade beskattningsbara personer.

– Enligt min mening bör det också räcka att en medlemsstat – inte två, som EU-kommissionen föreslagit – begär en gemensam utredning vid misstanke om mervädersskattebedrägeri i en annan medlemsstat.

– Nu hoppas jag att EU-länderna snart kan fatta beslut, och att parlamentets synpunkter beaktas.

facebook Twitter Email