Skärpta krav på effektiv energianvändning

EU behöver öka sin energieffektivisering med 40% för att uppnå en hållbar förbrukning år 2030. Det konstaterar EU-parlamentariker Jytte Guteland (S) i en ny rapport till Europaparlamentets miljöutskott.

– Vi vet sen tidigare att åtgärder för att åstadkomma effektivare energianvändning bidrar till ökad ekonomisk tillväxt. Med de skärpta krav vi nu föreslår kan hundratusentals, ja upp till flera miljoner nya arbetstillfällen skapas, säger Jytte Guteland, som är den socialdemokratiska gruppens förhandlare i parlamentets miljöutskott för reformen av EU:s direktiv för energieffektivisering.

Effektivare energianvändning skulle också leda till bättre hälsa för unionens invånare i takt med att luftföroreningarna minskar. Samtidigt skulle EU:s importberoende minska och energisäkerheten öka när dagens miljöförstörande och ineffektiva metoder fasas ut.

– Men vi behöver också vidta åtgärder för att skydda de mellan 50 och 125 miljoner européer som inte har råd att värma sina bostäder eller betala sina energiräkningar, påpekar Jytte Guteland.

facebook Twitter Email