Schyssta vägtransporter

EU-parlamentariker Jens Nilsson (S) ska leda arbetet med nya regler för utländska vägtransporter inom EU, så kallade cabotageregler. Målet är att nya regler ska vara på plats före nästa EU-val.

– Det här är en avgörande lagstiftning som direkt påverkar arbetstagare inom vägtransportsektorn. Vi måste både säkra arbetstagarnas sociala rättigheter och samtidigt skapa regler för en konkurrenskraftig vägtransportmarknad i EU, säger Jens Nilsson, ledamot i Europaparlamentets transportutskott.   Han anser att det är viktigt att ha gemensamma regler för cabotage och ett fungerade system för hur dessa ska implementerats och kontrolleras så att de efterlevs. Där har medlemsländerna ett stort ansvar

– Jag kommer att jobba för schyssta villkor för arbetstagare, rättvis konkurrens för företag och att bekämpa brevlådeföretag. I EU ska lika lön för lika arbete gälla, fortsätter Jens Nilsson.

Arbetet drar igång på allvar i höst och målet är att nya regler ska vara på plats innan mandatperiodens slut. – Det ska bli ett spännande arbete. Jag ser fram emot att träffa och lyssna på olika intressenter och experter, både från transportfacken och åkerinäringen, avslutar Jens Nilsson.

facebook Twitter Email