S-ledamöter byter utskott i Europaparlamentet

De två socialdemokratiska ledamöterna av Europaparlamentet, Anna Hedh och Jens Nilsson, har bytt utskott med varandra. Bytet gäller det regionala utskottet och utskottet för den inre marknaden.

Vid minisessionen i Bryssel den 25 februari tillkännagav parlamentets talman Martin Schulz att de två svenska ledamöterna nu bytt utskott. Följande gäller:

Anna Hedh

  • Ledamot i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM)
  • Suppleant i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)
  • Suppleant i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE)

Jens Nilsson

  • Ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN)
  • Ledamot i utskottet för regional utveckling (REGI)

– Det regionala utskottet var mitt första utskott när jag började som parlamentariker och det känns bra att komma tillbaka dit nu. Frågorna ligger nära de frågor vi hanterar i Transportutskottet och det är ju en fördel i arbetet, säger Jens Nilsson (S), europaparlamentariker.

– Utskottet för den inre marknaden var mitt första utskott också, när jag började som parlamentariker, fortsätter Anna Hedh, och jag återvänder gärna. Jag hoppas kunna kombinera mina två övriga utskott med frågorna, framförallt med jämställdhetsglasögonen på.

– Det här känns bra och tryggt, konstaterar de både parlamentarikerna Hedh och Nilsson avslutningsvis.

facebook Twitter Email