S-förslag om att skapa en välfungerande inre marknad för finansiella tjänster

Trots att den öppna inre marknaden är väl fungerande, är det inte lika bra ställt med finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag. För att göra det enklare att tillhandahålla och köpa dessa produkter över landsgränserna har EU-kommissionen presenterat en grönbok och skapat en inledande diskussion om hur situationen kan förbättras och stärkas.

Vid dagens utskottsmöte presenterade Olle Ludvigsson (S) – som är föredragande i Europaparlamentet för grönboken – sin vision om hur man på bästa sätt kan uppnå en väl fungerande inre marknad för finansiella tjänster och som gynnar både konsumenter och företag. Presentationen av Ludvigssons rapport är första steget i utarbetandet av Europaparlamentets resolution om grönboken.

– Det är tydligt att vi hittills inte kommit särskilt långt. Det finns en enorm potential, framförallt med de möjligheter som digitaliseringen skapar, som både konsumenter och företag kan dra nytta av, fortsätter Olle Ludvigsson (S).

– Ska vi ha en fungerande inre marknad, måste vi också se till att medborgarna utan problem kan bo var de vill och jobba var de vill. Vi måste göra det dagliga livet så enkelt som möjligt, säger europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S) i samband med presentationen av sin rapport om grönboken om finansiella tjänster.

– Varför erbjuder inte företag och banker i större utsträckning tjänster som exempelvis försäkringar och lån till privatpersoner som bor och jobbar i andra medlemsstater? Varför är det så svårt att ta med sig finansiella produkter vid en flytt till annan medlemsstat inom EU, frågar sig Olle Ludvigsson.

För att nå fram till ett bra resultat behövs en rad åtgärder. Insatserna mot diskriminering på grund av var man bor måste intensifieras. Konsumenter idag är ofta låsta till en nationell marknad istället för en europeisk marknad. Det måste bli lättare att jämföra kvalitet och pris på de produkter som finns tillgängliga. En strukturerad och lättanvänd EU-jämförelseportal skulle kunna vara ett alternativ. Oavsett vilka initiativ EU-kommissionen planerat att lägga fram måste utgångspunkten vara att säkerställa att alla inkluderas.

– Finansiell utestängning är ett stort och allvarligt problem i Europa. Ett övergripande mål måste vara att konsekvent minska utestängningen, avslutar europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S).

facebook Twitter Email