Rättvis fördelning av resurser till hela EU i klimatomställningen

Som en del av att ställa om den Europeiska unionen till en klimatneutral kontinent 2050, måste alla regioner ha samma förutsättningar. Därför har fonden för en rättvis omställning skapats och den är snart färdigförhandlad och beslutad. Idag beslutade Europaparlamentet om ett antal olika delar, ändringsförslag, för att skapa en så bra fond som möjligt.

– Speciellt glad är jag att Europaparlamentet ställt sig bakom mitt förslag att bredbandsutbyggnad ska kunna finansieras av fonden, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) i en kommentar.

– Viktigt blir nu att länderna utnyttjar JTF. Det kan handla om fossilfritt stål eller att utveckla elflygplan om nu parlamentet får gehör i förhandlingarna med rådet, fortsätter Erik Bergkvist.

Europaparlamentet beslutar om fonden i helhet senare i kväll, men det är klartecken för den föreslagna budgeten på 25,4 miljarder euro, ett grönt belöningssystem och villkorade utbetalningar vad gäller nationella mål för klimatneutralitet

– Man kan inte bromsa sig upp för en backe. Att dra ner på finansieringen har inte varit ett alternativ för mig. Tvärtom, ska hela Europa leva måste det finnas en vettig pott med pengar och det står vi i parlamentet bakom, säger Erik Bergkvist.

– Jag hade hoppats på mera och bättre, framför allt vad gäller fossila bränslen. Men på det stora hela är vi ändå på rätt väg tycker jag. Nu ser vi till att EU och den europeiska kontinenten blir klimatneutral till år 2050, avslutar Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S).

* * *

Fonden för en rättvis omställning. På engelska Just Transition Fund (JTF)

facebook Twitter Email