Pressmeddelande: Sju av tio vill se balans mellan medborgare och företag i EU

Sju av tio svenskar vill se en balans mellan medborgarnas och företagens behov i EU. Endast en av tre tycker att det är så idag. Det visar en ny Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Socialdemokraterna i Europaparlamentet inför det sociala toppmötet i Göteborg den 17 november.

– EU har nästan uteslutande ägnat sig åt att kratta manegen för företagen de senaste åren. Medborgarnas behov har inte alls varit i fokus. Därför är det viktigt att vi har fått upp de här frågorna på dagordningen. För om vi inte lyckas säkra medborgarnas mest grundläggande behov så kommer populistiska och högerextrema rörelser fortsätta få luft under vingarna.

Det säger Marita Ulvskog, som kommer delta under toppmötet i rollen som tillförordnad ordförande för Europaparlamentets sysselsättningsutskott.

Undersökningen visar även att två av tre (68 procent) vill att EU ska skapa en lagstiftning som försvårar konkurrens med låga löner och sämre villkor. Det handlar alltså om så kallade utstationerad arbetskraft – personer som jobbar i ett annat EU-land än där de bor. Bland S-väljare är det 79 % som håller med. Stödet är något mindre hos borgerliga sympatisörer men även där är det en tydligt större andel som stödjer EU-lagstiftning.

– Det är bra att vi får bekräftelse på det vi redan vet: konkurrens med dumpade löner och arbetsvillkor är ohållbart. Vi måste istället konkurrera genom att vara bäst på det vi gör, säger Marita Ulvskog.

Om undersökningen:
Undersökningen är gjord på telefon i Sifos telefonbuss, som är samma undersökning som används till Sifos väljarbarometer. Intervjupersonerna har blivit slumpmässigt rekryterade till undersökningen. Målpopulationen för undersökningen är den svenska allmänheten 15 år och äldre – alltså utan övre åldersgräns. Frågorna om partisympati har gått till allmänheten 18 år och äldre som är svenska medborgare (röstberättigade i riksdagsvalet). Undersökningsperiod: 23-26 oktober 2017. Antal intervjuer: 1 000.

facebook Twitter Email