Olle Ludvigsson (S) tar plats i EU-kommitté mot skatteflykt

Olle Ludvigsson (S) utnämndes i dag till suppleant i den särskilda undersökningskommitté mot skatteflykt och skatteundandragande - "Paradiskommittén" - som Europaparlamentet beslutat om.

Kommittén har tillkommit som en reaktion på ”Paradisläckan”, höstens stora avslöjanden om hur storföretag och förmögna personer genom ofta laglig men aggressiv skatteplanering placerat kapital i skatteparadis för att undgå skatt.

– Paradisdokumenten visar hur både företag och privatpersoner gör allt i sin makt för att slippa undan skatt. Det handlar om upp till tio tusen miljarder kronor i skattintäkter som går förlorade i EU varje år, säger Olle Ludvigsson.

Paradiskommittén ska undersöka hur avancerade skatteupplägg konstrueras med hjälp av skatteexperter och juridisk expertis. Kommittén kommer att hålla utfrågningar med banker, finansinstitut och forskare samt med företrädare för EU:s olika medlemsländer. Arbetet ska utmynna i icke-bindande rekommendationer om vad EU:s medlemsländer kan göra för att bekämpa internationell skatteflykt.

Detta blir den fjärde undersökningskommitté som EU-parlamentet tillsätter för att utreda problemet med skatteflykt. Olle Ludvigsson har även medverkat i de tidigare kommittéerna TAXE I, TAXE II och Panamakommittén.

facebook Twitter Email