Olle Ludvigsson (S): Enade är vi starkare

Svenska modellen som en nyckel för framgång och fördelarna med EU medlemskapet. Det var några av sakerna som Olle Ludvigsson (S) framhävde när han första maj-talade på Nytorget i Kungälv.

– Enade är vi starkare. Många av de utmaningar vi står inför kan inte Sverige lösa ensamt; vare sig det handlar om att bekämpa klimatförändringarna, motverka skattefusk och aggressiv skatteplanering, eller bekämpandet av gränsöverskridande terrorism, sa Olle Ludvigsson i sitt första maj tal.

Han beskrev EU som i ett skede av stora utmaningar. Men att man, oavsett vad tycker om EU, inte kan bortse från de uppenbara vinsterna.

– Den fria rörligheten och den inre marknaden, utan tullavgifter och handelshinder, skapar enorma möjligheter för våra svenska företag att handla och exportera. Det fortsätter att skapa jobb, tillväxt och välstånd i vårt land, sa Olle Ludvigsson.

Ett exempel på detta var roamingavgifternas avskaffande.

– Trots motstånd från borgligt håll har vi enträget arbetat vidare och nu står vi härmed beslutet om att roamingavgifterna ska tas bort om en månad, sa Olle Ludvigsson.

facebook Twitter Email