Nytt försök att enas om vägtransporter inom EU

Idag, torsdag, gör Europaparlamentets transportutskott ett nytt försök att enas om nya, skärpta regler för internationella transporter i Europa.

– Det är oerhört viktigt att vi får ett regelverk som garanterar schyssta villkor inom EU:s transportsektor, säger Europaparlamentariker Marita Ulvskog (S), ordinarie ledamot i det ansvariga transportutskottet.

– Vi kan inte fortsätta som idag, då svenska åkerier och yrkesförare konkurreras ut på grund av dåliga regler och kryphål i lagstiftningen.

Vägpaketet, som det kallas, rymmer tre olika lagförslag:

 

  • Ett nytt regelverk för internationella transporter i inrikestrafik (så kallade cabotageregler),
  • nya krav på kör- och vilotider för yrkeschaufförer samt
  • vilka villkor som ska gälla för förare som kör i ett annat land än där de är anställda – så kallad utstationerad arbetskraft.

 

– För svensk del är det viktigast att alla som kör inrikestransporter i Sverige ska följa svenska kollektivavtal, med svenska löner och svenska villkor, säger Marita Ulvskog.

– De regler för utstationerad arbetskraft som vi enats om på övriga arbetsmarknaden ska även gälla inom transportsektorn, förtydligar hon.

Europaparlamentet lyckades inte enas när vägpaketet togs upp i kammaren i somras. Istället gick förslagen tillbaka till utskottet för att omförhandlas.

In i det sista är det mycket osäkerhet hur dagens omröstning kommer att gå. Det går en tydlig skiljelinje mellan medlemsländer i öst och väst, vilket bland annat lett till att de tre lagarna finns i sammanlagt 16 olika varianter för utskottet att ta ställning till.

* * *

Lars Hagberg, pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: [email protected]

facebook Twitter Email