Nya regler för gränsöverskridande bolag

Europaparlamentet godkände på torsdagen nya regler som ska sätta stopp för så kallade brevlådeföretag, bolag som registrerar sig i ett annat EU-land i syfte att undvika skatt och kringå arbetstagarnas rättigheter.

– Det här är en stor seger för oss alla. Det innebär ökade möjligheter för seriösa företag att verka över gränserna samtidigt som vi aktivt motverkar dumpning av skatter och sociala villkor.

Det säger europaparlamentariker Jytte Guteland (S) som varit den socialdemokratiska gruppens förhandlare i parlamentets rättsliga utskott.

Det nya bolagsrättspaketet omfattar dels regler för gränsöverskridande företagsombildningar, fusioner eller uppdelningar, dels skärpta regler för digitala verktyg som möjligheten att registrera företag online.

– Även om ansökan görs online ska myndigheterna ha rätt att kräva fysisk närvaro, för att kunna kontrollera och förhindra brott, fusk och bedrägeri, säger Jytte Guteland.

Det har länge funnits behov att stimulera företagens gränsöverskridande rörlighet på den inre marknaden. Men konkurrensen har snedvridits av möjligheten för bolag att flytta delar av verksamheten till det EU-land som erbjuder mest fördelar.

– Det har skadat hela vår samhällsekonomi och vår välfärd. Därför har det varit viktigt för oss att täppa till kryphål som tidigare gjort det möjligt  för företag att flytta eller sammanslås enbart i syfte att undvika arbetstagares rättigheter, socialt skydd och skatter, säger Olle Ludvigsson (S), europaparlamentariker som varit ansvarig förhandlare i det ekonomiska utskottet.

* * *

facebook Twitter Email