Ny blockkedjeteknik viktig för EU:s framtida konkurrenskraft

För att ligga i framkant måste EU utreda vilka fördelar som den nya och transparenta blockkedjetekniken kan ge. Därför måste vi se över blockkedjans möjligheter att effektivisera den internationella handeln, främja hållbarhetsarbete och skapa mervärde för både företag och konsumenter. Det föreslår europaparlamentarikern Aleksander Gabelic (S). Att teknikens utveckling blir mer inkluderande föreslås också.

– I våra alltmer globala produktionsled finns ineffektivitet, bedrägerier, svinn och oschyssta villkor. Sådana problem berör företag, myndigheter och slutligen oss konsumenter, säger Aleksander Gabelic i egenskap av förhandlare för S-gruppen i Europaparlamentets utskott för internationell handel.

Det är viktigt för både konkurrenskraften och jobben att EU ligger i framkant när det gäller ny teknik. Blockkedjan har egenskapen att kunna skapa förtroende mellan olika parter. Förtroende är också en nyckelfaktor i internationell handel.

– Idag är vi många, såväl konsumenter som företag, som tycker att hållbarhetsfrågor är otroligt viktiga. Därför kommer jag driva på för större politiskt fokus på att utreda hur blockkedjan kan främja mer schyssta villkor och hållbara produktionsmedel, avslutar Aleksander Gabelic.

Blockkedjan fick sitt genombrott genom kryptovalutan Bitcoin, men själva tekniken kan användas till långt fler områden. Förenklat är blockkedja som en decentraliserad databas, där alla i datakedjan har tillgång till exakt samma information. Ingen ny information kan läggas till utan att det godkänts av dem som är med i kedjan. Informationen går inte heller att ta bort, utan stannar kvar som block i kedjan.

* * *

facebook Twitter Email