Marita Ulvskog: Fler går till jobbet, men många utmaningar återstår

– Sedan Stefan Löfven blev statsminister går nästan 200 000 fler människor till jobbet. Det är ett styrkebevis, sa Marita Ulvskog när hon 1:a-maj-talade i Köping och Sala.

– Nu går vi vidare för att trygga villkoren för pensionärer, stärka sjukvården och öka tryggheten både i storstädernas förorter och i glesare delar av landet, fortsatte Marita Ulvskog.

– Klyftorna mellan stad och land och land har vuxit sig på tok för stora – vårt samhällsbygge måste inkludera hela Sverige, sa Marita Ulvskog.

Hon framhöll att det är bra att Sverige framhöll även den europeiska nivån, att vi måste få ett stopp på den sociala dumpningen. En fråga som är högaktuell i EU just nu.

– Ingen ska kunna konkurrera ut andra med hjälp av usla arbetsvillkor, lönedumpning och en arbetsmiljö som sätter människors liv och hälsa på spel. Europa ska se till sina medborgares behov, inte bara till marknadens vinning, sa Marita Ulvskog, som är fungerande ordförande i Europaparlamentets sysselsättningsutskott.

facebook Twitter Email