Lättare att söka jobb över EU:s gränser

Idag godkänner Europaparlamentet en reform av EU:s nätverk av arbetsförmedlingar; EURES. Marita Ulvskog (S), europaparlamentariker och vice ordförande i sysselsättningsutskottet, ledde parlamentets förhandlingsteam i ärendet.

– EURES underlättar för arbetstagare att söka jobb i andra EU-länder, genom att bland annat sammanställa såväl lediga jobb som praktik- och lärlingsplatser. Genom detta beslut tar vi ytterligare ett litet steg för att fler ska komma i arbete, säger Ulvskog.

Det förbättrade EURES ska bland annat kunna utföra automatisk matchning mellan lediga platser och meritförteckningar, ge grundläggande information om arbetsmarknaden och EURES till alla arbetssökande eller arbetsgivare i hela EU, erbjuda jobbsökanden och arbetsgivare stödtjänster för att underlätta rekrytering till och integration av löntagarna på den nya tjänsten utomlands. Därutöver ska ett europeiskt samordningskontor bl.a. ge allmän information, verktyg, vägledning och utbildning om Eures-nätverket.

Under förhandlingarna drev EU-parlamentet framgångsrikt att EURES tjänster till jobbsökande och arbetstagare ska vara gratis, samt att tillgängligheten till nätverket måste ökas.

– Ingen ska behöva betala för att få tillgång till, eller för att söka ett jobb. Ingen ska heller kunna stängas ute från dessa tjänster, alla ska ges samma rätt och möjligheter att ta del av EURES, också personer med funktionshinder, fortsätter Ulvskog.

EURES består av arbetsförmedlingar, som åtar sig att uppfylla alla de uppgifter som anges i EU-förordningen; bidra till en ”jobb-pool” av lediga platser, till en sammanställning av jobbansökningar och meritförteckningar, samt tillhandahålla stödtjänster till såväl arbetstagare som arbetsgivare. Nätverket stöttas av Eures Partners, som har möjlighet att uppfylla endast en eller två av dessa uppgifter.

Medlemmar i nätverket är främst offentliga arbetsförmedlingar, men även andra organisationer, inklusive privata arbetsförmedlingar, kommer att kunna delta i nätverket som medlem eller partner.

– För oss socialdemokrater var det oerhört viktigt att privata aktörer inte bara kan gå med och ”plocka russinen ur kakan”, d.v.s. ges tillgång till lediga jobb utan att själva bidra med några platsannonser eller andra tjänster, fortsätter Ulvskog.

– Ett annat krav vi hade i förhandlingarna, som jag är glad att vi fick gehör för, var att arbetsmarknadens parter ska delta i EURES-arbetet, både i EU och på nationell nivå. De ges dessutom möjlighet att bli medlemmar eller partners i nätverket. Det är parterna som utgör arbetsmarknaden och som bäst känner till behoven på den, avslutar Ulvskog.

facebook Twitter Email