Krav på striktare regler för handel med tjänster

Idag röstar Europaparlamentet om kraven inför de fortsatta förhandlingarna om tjänstehandelsavtalet, TISA.

– Om rapporten antas innebär det att parlamentet ställer tydliga krav på bla starkare skydd av arbetstagares rättigheter, att lika lön för lika arbete ska gälla, att offentliga tjänster måste undantas från avtalet, och ökad transparens inför fortsatta förhandlingar, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S), ledamot i internationella handelsutskottet.

– Villkoren för handeln med tjänster har förändrats dramatiskt sedan GATS kom till, därför är det viktigt att reglerna för tjänstehandeln uppdateras för att följa den utveckling som skett, säger Ulvskog.

EU-kommissionen förhandlar om TiSA för EU:s räkning och på mandat från medlemsländerna. Närmare tre år in i förhandlingarna använder nu Europaparlamentet sin rätt att uttala sig under processens gång.

– Idag har vi chansen att kräva att kommissionen ska ändra inriktningen för förhandlingarna, fortsätter Marita Ulvskog. Vi vet vilka skadliga konsekvenser oreglerad handel kan få för kvaliteten på arbete och arbetarskydd, därför är det viktigt med bindande internationella standarder för att undvika en kapplöpning mot botten när det gäller våra sociala och miljömässiga standarder.

Europaparlamentet måste i slutändan godkänna det färdigförhandlade avtalet för att det ska kunna träda ikraft. Om parlamentet säger nej blir det inget avtal.

– Att i det här läget inte ta ställning och därigenom låta kommissionen få fria händer under de fortsatta förhandlingarna är inte ansvarsfullt. Därför hoppas jag på ett tydligt besked från parlamentet idag. Om vi ska ha ett nytt tjänstehandelsavtal måste vi garantera att skydd och säkerhet för våra konsumenter, vår hälsa och miljö, och arbetstagares rättigheter står i centrum. Detta måste alltid gå före marknadens vinstintressen, avslutar Marita Ulvskog (S).

Bakgrund
TiSA (Trade in Services Agreement) syftar till att uppdatera GATS, som ingicks 1995 inom ramen för WTO. Förhandlingarna har pågått sedan mars 2013 och involverar idag 23 medlemmar av WTO, varav EU är en part. Vid slutet av 2015 hade 15 förhandlingsomgångar genomförts.

facebook Twitter Email