Krav på hårdare regler för hormonstörande ämnen

Orimligt, otillräckligt och inte ens förenligt med EU:s lagstiftning. Så beskriver Jytte Guteland (S) EU-kommissionens förslag till att begränsa användningen av hormonstörande ämnen. Nu kräver hon att förslaget stoppas och att kommissionen tar fram nya, mer heltäckande vetenskapliga kriterier. I morgon, torsdag, tar Europaparlamentets miljöutskott ställning.

– Hälsohänsyn, inte ekonomi, ska styra vilka regler som ska gälla för hormonstörande ämnen. Som förslaget nu ser ut garanterar det inte ett fullgott skydd för människors hälsa och miljö, säger Jytte Guteland (S).

Efter att Sverige stämt EU-kommissionen inför EU-domstolen härom året, lade kommissionen i somras fram ett förslag på lagstiftning för att begränsa användningen av hormonstörande kemikalier.

Förslaget är dock helt otillräckligt, enligt Jytte Guteland, som är den socialdemokratiska gruppens talesperson i denna fråga och enda svenska ordinarie ledamoten av det ansvariga miljöutskottet.

– Kraven på bevis för ämnenas skadliga effekt är orimligt högt satta. Ämnen som är potentiellt skadliga omfattas inte, vilket strider mot försiktighetsprincipen i EU:s kemikalielagstiftning, säger hon.

Hormonstörande kemikalier i kosmetika och mjukgörande plaster har dessutom konsekvent utelämnats ur kommissionens förslag. Och ett helt nytt undantag har införts för bekämpningsmedel och andra kemikalier som är utformade för att skada skadedjurens hormonsystem.

– Det betyder att dessa bekämpningsmedel tillåts, trots att de även påverkar andra djur som fåglar, insekter och däggdjur. Det är helt enkelt inte vetenskapligt försvarbart, säger Jytte Guteland (S).

facebook Twitter Email