Klimatseger i EU-parlamentet

En seger för klimatet och för folkhälsan. Så kommenterar Jytte Guteland (S) miljöutskottets beslut på torsdagen, att höja EU:s mål för energieffektivitet till 40 procent till år 2030.

Rätten till en bra och hälsosam temperatur i bostaden får aldrig bli en kostnadsfråga eller något som bara gäller för dem som har råd. Därför har Socialdemokraterna i Europaparlamentet drivit på för att målet för energieffektivisering till år 2030 ska höjas från de föreslagna 30 till 40 procent.

– Det leder inte bara till att utsläppen av växthusgaser nästan halveras jämfört med 1990 års nivåer utan räddar också tusentals liv i Europas städer, tack vare bättre luftkvalitet, säger en mycket nöjd Jytte Guteland, som förhandlat fram förslaget i miljöutskottet.

Enligt EU-kommissionens egna beräkningar leder en höjning av energieffektivitetsmålet också till att flera miljoner nya jobb skapas. Importen av fossilt bränsle beräknas också minska och spara upp till 290 miljarder euro mellan åren 2021 och 2030.

– I Sverige är inte energifattigdom ett stort problem, men i övriga Europa är upp till 125 miljoner människor i riskzonen för att inte kunna värma sina hem eller betala sina energiräkningar, säger Jytte Guteland.

Hon är därför särskilt glad över att miljöutskottet röstade ned förslaget på individuella mätare för debitering av värme och varmvatten i varje bostad. Det innebär att det fortsatt är fastighetsägarens, inte den enskilde hyresgästens ansvar att vidta åtgärder för att spara energi.

Miljöutskottets yttrande går nu vidare till parlamentets industriutskott som arbetar fram ett förslag för parlamentet att ta ställning till. Därefter måste parlamentet tillsammans med medlemsstaterna och EU-kommissionen enas om en slutgiltig uppgörelse.

facebook Twitter Email