Klart med skärpta krav på cancerframkallande ämnen

På onsdagen godkände Europaparlamentet nya, skärpta gränsvärde för sammanlagt 13 olika cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön. Med 540 röster för, endast sex emot och 119 som avstod, valde parlamentet att tydligt sätta arbetstagarnas hälsa främst.

– Ingen ska behöva dö av cancer på grund av jobbet, säger Marita Ulvskog (S), som har lett förhandlingarna om de nya reglerna.

Det handlar om ämnen som är vanligt förekommande inom bland annat byggindustrin, träindustrin, pappersindustrin, och även i tillverkningen av allt ifrån lösningsmedel, papper, möbler, leksaker och bilar till flygplan.

Förutom de strängare gränsvärden som EU-kommissionen föreslog tidigare i år, drev Marita Ulvskog igenom ytterligare skärpning av gränserna för sexfaldigt krom och trädamm.

– Dessutom garanteras alla som en gång har utsatts för dessa ämnen livslånga hälsokontroller, säger Marita Ulvskog.

Kommissionen ska också utvärdera om lagstiftningen även ska omfatta reproduktionsstörande ämnen, som drabbar arbetstagares fertilitet och orsakar fosterskador.

Detta är första gången på tio år som lagstiftningen på området ses över. Arbetet har försenats upprepade gånger, framförallt på grund av hårt motstånd från industrin och dess företrädare.

– Företagen ska inte kunna konkurrera med en arbetsmiljö som sätter de anställdas liv och hälsa på spel. Nu har vi tagit det första viktiga steget mot en säkrare arbetsmiljö i Europa, säger Marita Ulvskog.

Cancer är idag den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i Europa. Fler än hälften, 53 procent, av alla dödsfall som kopplas till arbetsmiljön beror på cancer. Framförallt handlar det om lungcancer, lymfosarkom och cancer i urinblåsan.

facebook Twitter Email