Kemikalieförbud ska stoppa bi-döden

EU-parlamentet ställer sig bakom ett totalförbud mot så kallade neonikotinider i all odling av grönsaker och andra grödor på öppna fält. Kemikalierna är några av världens vanligaste insektsmedel och anses ligga bakom den utbredda bi-döden.

– Bin spelar en helt central roll för ekosystemet och jordbruket och med ett totalförbud kan vi äntligen skydda Europas bin och hälsa, säger Jytte Guteland (S), enda svenska ordinarie ledamot i parlamentets miljöutskott och den socialdemokratiska gruppens talesperson i frågan.

Vid en omröstning i miljöutskottet ställde sig på torsdagen 34 av ledamöterna bakom förslaget om ett totalförbud. Endast 8 ledamöter var emot.

Sedan tidigare finns en tillfällig begränsning men i våras föreslog EU-kommissionen en skärpning av reglerna. Den innebär i princip ett totalförbud i all fältodling av grödor. Växthusodling är undantagen.

Förslaget har kritiserats hårt av jordbruket och kemikalieindustrin, som menar att de vetenskapliga beläggen är otillräckliga.

– Det stämmer inte. Det finns en stark vetenskaplig samsyn att dessa ämnen skadar bins hälsa och reproduktiva system, och det vetenskapliga underlaget stärks ständigt, påpekar Jytte Guteland och tillägger:

– EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet (EFSA) har dessutom upprepade gånger slagit fast att riskerna inte kan uteslutas. Och då ska ämnena enligt försiktighetsprincipen i EU:s kemikalielagstiftning inte tillåtas.

facebook Twitter Email