Jytte Guteland nekad inträde i Västsahara

Under fredagseftermiddagen blev den socialdemokratiska europaparlamentarikern Jytte Guteland nekad att resa in i Västsahara av marockanska myndigheter. Med på resan var även tre spanska ledamöter och miljöpartisten Bodil Valero. Samtliga ingår i Europaparlamentets intergrupp för Västsahara där Guteland är ordförande. Gruppen stoppades på flygplatsen i El Aaiun, Västsahara.

– Jag är upprörd över att vi inte får komma in. Vi folkvalda representanter ville besöka Västsahara för att se med egna ögon hur situationen i det ockuperade territoriet ser ut. Det här är ett område som vi i Europaparlamentet ska fatta beslut om, hur kan vi göra det om vi inte tillåts veta något om förhållandena på plats eller får höra vad det västsahariska civilsamhället har att säga, frågar Jytte Guteland.

Den 21 december 2016 slog EU-domstolens högsta instans fast att Västsahara inte är en del av Marocko, och att avtal som gäller Västsahara kräver det västsahariska folkets samtycke. Vid alla förhandlingar mellan EU och Marocko måste det västsahariska folket vara representerat. Domen hänvisar till de FN-resolutioner som anger befrielserörelsen Polisario som dess representant. Just nu pågår förhandlingar uteslutande mellan EU och Marocko om ett tillägg till deras redan existerande associeringsavtal. Tillägget i avtalet med Marocko gäller handeln med produkter från Västsahara.

– Vi har ingen insyn i förhandlingarna samtidigt som vi snart ska fatta beslut påverkar Västsahara och det västsahariska folket. Det minsta man kan förvänta sig är att vi ska veta vad vi beslutar om. Det gör vi inte i det här fallet.

– Även om resan inte blev av denna gång så kommer jag fortsätta kämpa för att EU-domen från förra året måste respekteras. Det Västsahariska folket ska vara representerat. Allt annat vore att kringå EU-domen, säger Jytte Guteland.

facebook Twitter Email