Jytte Guteland leder Europaparlamentets grupp för Västsahara

Idag valdes Jytte Guteland (S) enhälligt till ny ordförande för Europaparlamentets intergrupp för Västsahara. – Jag är hedrad och glad över att få leda Europarlamentets arbete om att få upp frågan om Västsahara på agendan, både inom EU och i medlemsstaterna, säger Jytte Guteland.

Västsahara är Afrikas sista koloni och är ockuperat av sitt grannland Marocko sedan 1975. Den internationella domstolen i Haag har tidigare slagit fast att Marockos krav på Västsahara saknar grund. En slutsats som bekräftades av EU-domstolen i december 2016. Inget land i världen har erkänt Marockos rätt till Västsahara.

– Det är oacceptabelt att EU ingår handelsavtal med Marocko som möjliggör ett utnyttjande av Västsaharas naturresurser som främst gagnar den ockuperande makten, säger Jytte Guteland.

– I min nya roll kommer jag kämpa för att EU och medlemsstaterna faktiskt följer de domstolsbeslut som bekräftar västsahariernas rättigheter och för att förbättra situationen i landet, säger Jytte Guteland.

Europarlamentets intergrupper är informella och består i regel av ledamöter från flera politiska familjer som samlas kring ett visst ämnesområde. Intergruppernas ledamöter kan genom sitt parlamentariska arbete bidra till att belysa en viss fråga och försöka påverka politisk utveckling i samtliga institutioner i EU.

facebook Twitter Email