Jens Nilsson (S) leder transportbesök till Sverige

Europaparlamentariker Jens Nilsson (S) leder en delegation från parlamentets transportutskott på besök i Sverige den 17 till 19 juli.

Syftet med besöket är att studera några svenska unika lösningar inom områdena turism, transport och infrastruktur. Bland annat turism som källa för regional tillväxt i Östersund, fjärrstyrd trafikledning vid Sundsvall/-Timrå Midlanda Airport, Green Highway mellan Östersund och Sundsvall samt projektet Botniabanan i norr.

Besöket avslutas med ett möte med infrastrukturminister Anna Johansson på Arlanda.

Delegationen består av, förutom Jens Nilsson, sex ytterligare ledamöter av Europaparlamentet. Bland annat Karima Delli, miljöpartist från Frankrike samt europaparlamentariker från Irland, Italien, Croatien och Österrike. De representerar den socialdemokratiska gruppen, konservativa gruppen, liberalerna och den gröna gruppen.

Jens Nilsson är tillgänglig för mediekontakter under hela besöket.

Kontaktperson under besöket:
Petra Söderqvist,
sakkunnig vid S-delegationen i Europaparlamentet
Mobilnummer: +32 487 27 83 83

facebook Twitter Email