Evin Incir (S) tar plats i Europaparlamentets utrikesutskott

”Ett naturligt tillskott till mitt redan befintliga arbete”, konstaterar Europaparlamentariker Evin Incir (S), som nu tar plats i Europaparlamentets utrikesutskott.

Evin Incir sitter sedan mandatperiodens början i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) och i utvecklingsutskottet (DEVE).

– Med tanke på hur världen ser ut idag, känns det som ett naturligt steg att ta. Jag kämpar redan för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer samt biståndsfrågor. Nu kan jag lägga till ytterligare en dimension med platsen i utrikesutskottet, säger Evin Incir (S).

– Med hjälp av det nätverk av kontakter jag har från mina tidigare uppdrag, kan jag intensifiera arbetet med ett globalt perspektiv, avslutar Europaparlamentariker Evin Incir (S).

När Storbritanniens tio socialdemokratiska ledamöter lämnade Europaparlamentet den 31 januari, blev ett antal olika positioner lediga i utskotten och måste fyllas. Evin Incir tar därmed plats i utrikesutskottet.

 

Officiellt tillkännages de nya utskottsplatserna när Europaparlamentet sammanträder i Strasbourg nästa vecka.

* * *

Lars Hagberg, pressekreterare
Mobil: +32 495 34 60 10
Epost: [email protected]

* * *

facebook Twitter Email