Evin Incir (S): EU:s humanitära bistånd måste värnas

EU:s humanitära bistånd behövs för att lindra nöd och hantera de stora utmaningar som världens ökande kriser och klimathotet medför. Biståndet behöver också bli bättre på kopplingen till mer långsiktigt utvecklingssamarbete och på att inkludera lokala civilsamhällesorganisationer och andra aktörer.

Det menar Europaparlamentariker Evin Incir (S), efter utfrågningen av Janez Lenarčič, som föreslås bli EU:s kommissionär med ansvar för krishantering, dit de humanitära biståndsfrågorna hör.

– Världens kriser ökar och blir alltmer långdragna. De humanitära behoven är enormt stora, allt fler människor tvingas på flykt och klimatkrisen påverkar de redan sårbara allra mest, säger Evin Incir, som sitter i EU-parlamentets utskott för biståndsfrågor.

– Vi från den socialdemokratiska partigruppen var noga med att kräva att Lenarčič inte ska tumma på de humanitära principerna. Det finns en oro om att det humanitära biståndet , som ska vara helt oberoende, riskerar att dras med i trenden att bli mer av ett verktyg för EU:s inrikespolitiska intressen snarare än för att hantera de stora gemensamma globala utmaningarna, säger Evin Incir.

******

​Sigrid Bøe ,presschef​
Mobil: +32 471 79 01 76
E-post: ​[email protected]

facebook Twitter Email