Europaparlamentet tar ytterligare steg mot en hållbar framtid

Efter långa och svåra förhandlingar, beslutade Europaparlamentets miljöutskott idag att reformera handeln med utsläppsrätter och därmed möjligheten att leva upp till Parisavtalet.

– Jag är stolt och glad att vi nu äntligen nått en överenskommelse om utsläppsrätterna, säger Jytte Guteland (S), som varit huvudförhandlare för den socialdemokratiska gruppen i miljöutskottet.

Handeln med utsläppsrätter är en hörnsten i kampen mot klimatförändring och att kunna minska utsläpp av växthusgaser.

– Reformen är ett viktigt steg i rätt riktning och nu fortsätter vi vårt arbete att kombinera minskade utsläpp med ekonomisk tillväxt.

– ETS är det bästa verktyget vi har för att se till hjälpa industrin att migrera in i en fossilbränslefri tillvaro och att fortsätta att vara världsledande i ”low-emission” produktion, konstaterar Jytte Guteland.

– Särskilt nöjd är jag att utsläppen ska minska i högre takt än vad EU-kommissionen föreslagit. Genom att den årliga minskningen av utsläppsrätter höjs från 2.2% till 2.4% minskar utsläppen med ytterligare hundratals miljoner ton.

– Vi fick också igenom bättre regler för att motverka negativa sociala effekter. En social omställningsfond ska inrättas för att ge arbetare och regioner stöd.

– Vi har också antagit en kompromiss om att inkludera sjöfarten i ETS om inget motsvarande globalt ramverk tas fram för att minska utsläppen från sektorn. Det är viktigt att alla sektorer bidrar till det gemensamma arbetet att minska utsläppen när EU ska möta Parisavtalets mål att begränsa temperaturökningen väl under 2 grader.

Den antagna rapporten går nu vidare till beslut i Europaparlamentets kammare i februari nästa år, därefter väntar förhandlingar med medlemsstaterna i Rådet.

– Arbetet är inte helt i hamn ännu, men vi fortsätter på den inslagna vägen för att se till att vi kan säkerställa en hållbar framtid, avslutar europaparlamentariker Jytte Guteland (S).

facebook Twitter Email