Europaparlamentet röstar om människohandel

Idag röstar Europaparlamentet om implementeringen av direktivet för att bekämpa människohandel som antogs 2011. Trots att vi de senaste åren sett framsteg i kampen mot människohandel, kvarstår stora hinder inom EU för att förhindra människohandel, nå fällande domar och skapa förutsättningar för att människohandelsoffer ska kunna få tillbaka ett värdigt liv.

I Sverige vet vi att vår modell, den svenska sexköpslagen, har gett positiv effekt på bekämpningen av människohandel. Vi vet om den normerande effekt vår lagstiftning har haft på efterfrågan och synen på sexköp. Ett bevis i mängden på detta är de andra länder som nu följer efter oss och antar liknande lagstiftning, med Frankrike som senaste land. Samtidigt kvarstår politiska konflikter kopplade till prostitution, där politiska partier inom Europa fortfarande anser att sexköp är en rättighet och utgörs av två fria parter.

Vi Svenska Socialdemokrater i Europaparlamentet välkomnar dagens omröstning med hopp om full implementering av direktivet och framförallt de skrivningar som uppmärksammar den svenska lagstiftningen som ett föredöme i kampen mot människohandel. För att bekämpa människohandel måste vi prata om prostitution, men vi måste också prata om efterfrågan på prostitution som den allra främsta drivkraften för fortsatt människohandel.

facebook Twitter Email