EU-parlamentet ställer krav på kommissionen i TiSA-förhandlingarna

Två och ett halvt år in i förhandlingarna om ett nytt tjänstehandelsavtal, TiSA (Trade in Services Agreement), har Europaparlamentet beslutat att inkomma med rekommendationer till EU-kommissionen inför de fortsatta förhandlingarna.

– Ett tjänstehandelsavtal får under inga som helst omständigheter äventyra våra offentliga tjänster, miljöstandarder, vår arbetsrätt, vårt konsumentskydd eller dataskydd, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S). Detta måste vara ett otvetydigt krav från parlamentets sida.

När utskottet i ett första steg röstar om Europaparlamentets ståndpunkt om tjänstehandelsavtalet ikväll hoppas Ulvskog på ett klart besked.

– Vi måste sätta upp tydliga krav för hur vi vill att TiSA ska se ut och vad vi inte kommer gå med på. Om våra rekommendationer inte respekteras i det slutliga avtalet har vi möjlighet att säga nej, säger Marita Ulvskog (S), ledamot i Europaparlamentets internationella handelsutskott.

Bakgrund TiSA
23 medlemmar i Världshandelsorganisationen WTO, inklusive EU, förhandlar om TiSA. Genom att göra det lättare att exportera och importera tjänster förväntar sig EU, som är världens största exportör av tjänster, att skapa en större marknad för europeiska företag och ett bredare utbud för europeiska konsumenter. Förhandlingarna startade i mars 2013 och vid slutet av 2015 har redan 15 förhandlingsomgångar genomförts. EU-kommissionen leder förhandlingarna å EU:s vägnar.

facebook Twitter Email