EU-kommissionen pressas om löften kring asylsökande

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har vid ett flertal tillfällen, däribland under möten med statsminister Stefan Löfven, lovat att i början av 2016 anta ett förslag om omplacering av asylsökande från Sverige till andra medlemsstater som tagit emot färre flyktingar.

Sverige tog under 2015 i absoluta tal emot fler flyktingar än alla andra medlemsstater förutom Tyskland. I relativa tal har Sverige störst mottagande i hela EU.

Idag ställer vi därför en prioriterad fråga till EU-kommissionen som måste besvaras inom 3 veckor.

– Juncker har stött på motstånd inom kommissionen. Vi kräver idag att Juncker levererar och lever upp till sina löften, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S).

– Om vi ska kunna lösa den humanitära krisen, måste EU få med alla medlemsstater i mottagande av flyktingar. Nu är det dags att agera, avslutar europaparlamentariker Anna Hedh (S).

* * *

facebook Twitter Email