EU tar välkommet steg mot att begränsa tobaksindustrins inflytande

Idag har Europaparlamentets röstat emot att EU-kommissionen ska förlänga ett samarbetsavtal kring tobakssmuggling med tobaksbolaget Philip Morris. Det nuvarande samarbetsavtalet mellan EU-kommissionen och tobaksbolaget signerades 2004 och löper ut i juli 2016. Genom dagens omröstning har Europaparlamentet tydligt satt ner foten och uppmanat EU-kommissionen att inte förlänga avtalet.

Jytte Guteland kommenterar dagens resultat:

– Beslutet i Europaparlamentet idag sänder en tydlig signal till EU-kommissionen att EU inte längre ska ha några specialavtal med tobaksindustrin. En förlängning av samarbetsavtalet skulle legitimera tobaksindustrin och fortsatt ge Philip Morris oönskat inflytande över folkhälsopolitiken, utan att åtgärda dagens verkliga problematik med illegal handel av tobaksprodukter i EU, som nästan uteslutande består av smuggling av omärkta cigaretter. Dessutom är samarbetsavtalet oförenligt med WHO:s ramkonvention för tobakskontroll om att skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrins påverkan och skulle därför snarare ge en falsk trygghet. Därför är jag glad att vår resolution idag antagits.

Olaglig handel med tobaksvaror och i synnerhet cigarettsmuggling. Denna handel är kopplad till organiserad brottlighet och omfattar miljardsummor årligen. Smugglade produkter är ofta oidentifierade och kan vara särskilt hälsofarliga för konsumenter. EU måste agera mot olaglig tobakshandel och cigarettsmuggling, vi måste ha ett oberoende och effektivt regelverk som skyddar konsumenter mot detta.

– Tobaksbruk är ett globalt hälsoproblem som årligen leder till hundratusentals dödsfall i förtid. Dagens beslut är en framgång för folkhälsan. Istället för att förlänga ett avtal som bara skulle ge falsk trygghet men inte åtgärda de verkliga problemen med illegal tobakshandel i EU sätter vi nu ner foten mot tobaksindustrins skadliga verksamhet. Vi socialdemokrater har drivit på för att avsluta detta avtal och förväntar oss nu att EU-kommissionen respekterar Europaparlamentets tydliga position.

facebook Twitter Email