EU stoppar storföretagens skattefusk

Europaparlamentet röstade på torsdagen för nya, skärpta regler för att stoppa storföretagens skattefusk inom EU. Olle Ludvigsson (S) har lett parlamentets arbete med att täppa till de kryphål i skattelagstiftningen, som hittills gjort det möjligt för multinationella bolag att slippa betala skatt.

– Vi har sett hur de stora multinationella företagen, som Apple och McDonalds, utnyttjat dagens regler om dubbelbeskattning, till att inte betala bolagsskatt i något land, säger Olle Ludvigsson.

Det handlar om så kallade hybrida missmatchningar, där företagen utnyttjar skattereglerna inom två olika länder – inom och utanför EU – för exempelvis avdrag och skattelättnader. I McDonaldsfallet betalade företaget varken skatt i USA eller i Luxemburg.

– Det är helt oacceptabelt. Och Appel-fallet visar tydligt att strängare skatteregler behövs för att de företag som har bäst möjlighet att bidra till det allmännas bästa också gör det, säger Olle Ludvigsson

Med de nya reglerna blir det inte längre blir tillåtet att göra avdrag på samma utgifter både i länder inom och utanför EU. Parlamentet har dock bara en rådgivande roll i frågan, det är nu upp till EU:s medlemsländer i ministerrådet att slutgiltigt godkänna parlamentets ståndpunkt

facebook Twitter Email