EU-stopp för lönedumpning

Lika lön för lika arbete ska gälla för alla på samma plats. Det blev resultatet när Europaparlamentets sysselsättningsutskott på måndagskvällen röstade för förslaget till nya regler för utstationerad arbetskraft, det vill säga personer som arbetar i ett annat land än där de är anställda.

– Det här är ett tydligt besked från Europaparlamentet att lika lön för lika arbete på samma plats ska gälla från dag ett. Därmed är det också ett stort steg på vägen mot ett stopp för lönedumpningen i Europa.

Det säger Marita Ulvskog, tf ordförande för sysselsättningsutskottet och delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet.

Särskilt glad är hon över att utskottet också röstade för att bredda den rättsliga grunden för regelverket så att den nu även omfattar sociala och fackliga rättigheter.

– Det betyder att vi nu har en verklig chans att återställa villkoren till tiden före lex-Laval, säger Marita Ulvskog.

Nästa måndag, den 23 oktober ska EU:s medlemsländer ta ställning till EU-kommissionens förslag. Därefter vidtar förhandlingar mellan parlamentet, medlemsländerna och kommissionen. Tidigast nästa vår kan en ny lagstiftning finnas på plats.

facebook Twitter Email