EU moderniseras: minskat regelkrångel och förenklade processer

Idag röstade Europaparlamentet om EU:s bättre lagstiftningsprogram REFIT, som syftar till att förenkla lagstiftningsförfarandet och minska på regelkrånglet.

– REFIT beskrivs av högern som ett sätt att bedriva bättre lagstiftning, men ofta har programmet använts som en murbräcka för att försämra anställdas rättigheter, miljö- och konsumentskydd. Vår delegation har från början varit tydlig med att vi inte accepterar en regelförenkling som gör avkall på dessa områden, säger Marita Ulvskog, delegationsledare (S).

Tidigare har kommissionen meddelat att man vill urvattna den europeiska arbetsmiljölagstiftningen genom en rad undantag för små och medelstora företag med upp till 250 anställda, inom ramen för REFIT.

Den rapport som Europaparlamentet nu antagit är balanserad och med många progressiva krav om att agendan om bättre lagstiftning inte får utnyttjas som en förevändning för att kringgå avtal mellan arbetsmarknadens parter och inskränkningar på arbetsmiljö, miljöskydd, konsumenters rättigheter eller hälsan.

– Det är bra att vi fått en rapport som sänder en tydlig signal till EU-kommissionen att vi inte accepterar en unionslagstiftning som gör avkall på människors rättigheter, hälsa och miljö,  säger Jytte Guteland (S) ,som sitter i det rättsliga utskottet där rapporten tagits fram.

– I parlamentets förhandlingar, som letts av en socialdemokrat, har vi fått med Moderaternas och KD:s partigrupp EPP på båten i våra krav,  vilket är positivt med tanke på att flera borgerliga ledamöter inte prioriterat de sociala och miljömässiga kraven i bättre lagstiftningsagendan, avslutar Jytte Guteland (S).

Bakgrund
REFIT-initiativet (Regulatory Fitness and Performance) togs fram av den förra kommissionen redan 2012. Rapporten från Europaparlamentet är ett svar på det senaste meddelandet som presenterades av den nya kommissionen, med Timmermans i spetsen, under våren 2015.

* * *

facebook Twitter Email