EU måste agera mot olaglig tobakshandel och cigarettsmuggling

Idag har Europaparlamentets kammare diskuterat EU-kommissionens samarbetsavtal med tobaksbolaget Philip Morris. Det nuvarande samarbetsavtalet mellan EU-kommissionen och tobaksbolaget signerades 2004 och löper ut i juli 2016. Dagens debatt handlade om huruvida samarbetsavtalet ska förnyas eller ej. EU-kommissionen har länge skjutit upp offentliggörandet av en utvärdering av samarbetsavtalet, trots att det nuvarande avtalet löper ut om mindre än sex månader.

Europaparlamentet kommer att rösta om en resolution om samarbetsavtalet 8 mars.

Jytte Guteland kommenterar debatten:

– Dagens debatt handlar framförallt om olaglig handel med tobaksvaror och i synnerhet cigarettsmuggling. Denna handel är kopplad till organiserad brottlighet och omfattar miljardsummor årligen. Smugglade produkter är ofta oidentifierade och kan vara särskilt hälsofarliga för konsumenter. EU måste agera mot olaglig tobakshandel och cigarettsmuggling, vi måste ha ett regelverk som skyddar konsumenter mot detta.

– Tobaksbruk är ett globalt hälsoproblem som årligen leder till hundratusentals dödsfall i förtid. Jag oroas av världshälsoorganisationen WHO anser att det samarbetsavtal som EU-kommissionen slutit med tobakstillverkaren Philip Morris ger tobaksindustrin för stort inflytande över hälsopolitiken. Jag tycker att det finns mycket stora betänkligheter med att förnya ett sådant avtal.

facebook Twitter Email