EU-förslag om begränsning av blyammunition drabbar svenska jägare

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag som ska begränsa användningen av blyammunition vid jakt i våtmarker. Ett förslag som ska gälla i hela EU och alltså även Sverige, men de båda S-parlamentarikerna Erik Bergkvist och Johan Danielsson menar att det är ett dråpslag mot jägarkåren och har i en skriftlig fråga begärt att kommissionen förtydligar sig.

– Förslaget i dess nuvarande utformning borde stoppas. Det riskerar att drabba den svenska jägarkåren hårt, säger Europaparlamentariker Johan Danielsson (S), bördig från Borlänge.

– Jag förstår grundidén med förslaget och stödjer en utfasning av bly. Men definitionen av våtmark innebär i praktiken ett totalförbud eftersom stora delar av Sverige enligt förslaget ska betecknas som våtmark. Det är inte seriöst att införa ett förbud med så kort varsel. Det är helt åt skogen, konstaterar Johan Danielsson (S).

I Sverige finns runt 300 000 jägare som förtjänar både respekt och goda, långsiktiga förutsättningar att bedriva jakt och att vårda naturen. Inte minst för att skapa en större biologisk mångfald

– Det finns idag tyvärr inga bra alternativ till blyhagel. Stålhagel är problematiskt på flera sätt, det ökar andelen skadeskjutna djur, vapenkostnad och vapenslitage ökar kraftigt, och det skulle även innebära problem för exempelvis sågverksindustrin med stålhagel i delar av virket, säger Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S), bosatt i Umeå.

– EU-kommissionen skjuter sig själv i foten om man genomför ett blyhagelförbud, avslutar Erik Bergkvist (S).

* * *

facebook Twitter Email