Erik Bergkvist (S) förhandlar nästa års EU-budget

Europaparlamentariker Erik Bergkvist (S) har utsetts att ingå i parlamentets socialdemokratiska förhandlingsgrupp inför 2020 års EU-budget.

– Jag kommer att jobba hårt för att de två extra miljarder euro – drygt 20 miljarder svenska kronor – som har öronmärkts för åtgärder som rör klimatet, kommer med i nästa års budget. Om vi ska lyckas leva upp till Parisavtalets mål och begränsa den globala uppvärmningen måste infrastrukturprojekt som sänker våra utsläpp prioriteras, säger Erik Bergkvist.

Europaparlamentet ska besluta om sin syn på nästa års budget, vid den kommande plenarsessionen, 21 till 23 oktober. Efter det inleds tre veckor av så kallade förlikningsförhandlingar, då Europaparlamentets företrädare och EU:s finansministrar ska försöka enas om en gemensam budget.

– Fler och fler indikatorer pekar nu på att vi går mot en ekonomisk avmattning i Europa. Vissa delar av unionen kämpar fortfarande med hög ungdomsarbetslöshet. Därför måste även det så kallade Ungdomssysselsättningsinitiativet få avsevärt ökade resurser i nästa års budget, säger Erik Bergkvist.

Övriga ledamöter i den socialdemokratiska förhandlingsgruppen är:

  • Pierre Larrouturou, Frankrike, tidigare regionråd i Parisregionen med ekonomi som ansvarsområde.
  • Eider Gardiazabal, Spanien, Europaparlamentariker sedan 2009, stod i våras bakom ett förslag att hålla inne EU-medel till medlemsländer som inte uppfyller rättsstatsprincipen.
  • Nils Ušakovs, Lettland, tidigare borgmästare i Riga och före detta journalist. Sedan 2014 partiledare för det socialdemokratiska partiet Saskana.
  • Elisabetta Gualmini, Italien, professor i statsvetenskap vid universitetet i Bologna och tidigare vice ordförande i Emilia-Romagna distriktet i Italien, med ansvar för välfärds- och bostadsfrågor.
  • Margarida Marques, Portugal, examina i matematik och pedagogik och under många år chef för EU-kommissionens representation i Lissabon.

Ersättare:

  • Robert Biedroń, Polen, tidigare borgmästare i staden Slupsk. Partiledare för det socialdemokratiska partiet Wiosna.

* * *

​Sigrid Bøe, presschef​
Mobil: +32 471 79 01 76
E-post: [email protected]

* * *

facebook Twitter Email