Corona-pengar från Europaparlamentet: ”Vi skrapar rent på alla hyllor” säger Erik Bergkvist (S)

Europaparlamentet har idag beslutat om åtgärder för krisstöd till medlemsländerna till följd av COVID-19 utbrottet. Socialdemokratiske ledamoten Erik Bergkvist kommenterar.

– Det är nu i kristider styrkan i Europeiska Unionen visar sig från bästa sidan. Europeiska rådet och medlemsländernas finansministrar har enats om ett gigantiskt stödpaket och nu fyller Europaparlamentet på med vad vi kan. Vi skrapar rent på alla hyllor och i alla skrymslen i den berömda ladan, säger Erik Bergkvist (S), Europaparlamentariker.

– Det handlar om att bygga upp lager och samordna resurser, säkerställa transporter och skyddsutrustning, upphandling av medicinska förnödenheter samt produktion och utveckling av läkemedel – livsviktiga delar att både säkerställa här och nu men också inför framtiden, fortsätter Erik Bergkvist.

– Det rör sig om pengar som omfördelas inom den befintliga budgetramen genom att aktivera instrumentet för krisstöd. I runda tal drygt 30 miljarder kronor, säger Erik Bergkvist.

Även flexibiliteten i strukturfonderna är uppe på agendan.

– Europaparlamentet gör ytterligare en justering i strukturfonderna, för att underlätta arbetet med COVID-19 relaterade projekt i medlemsstaterna och regionerna. En ökad flexibilitet i fonderna är nödvändigt under dessa extraordinära omständigheter, säger Erik Bergkvist.

– Inte nog med att Coronapandemin påverkar hela vår tillvaro – den gräver djupa hål i världens finanser. Europeiska Unionen och Europaparlamentet gör vad vi kan för att mildra effekterna och skjuta till medel där det behövs som allra mest, avslutar Erik Bergkvist (S).

* * *

facebook Twitter Email