Bättre finansiella tjänster inom EU

EU måste minska avgifterna för gränsöverskridande betalningar i andra valutor än euron. Det slår europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S) fast i ett betänkande som parlamentets ekonomiska utskott tar ställning till på tisdagen.

– EU har tagit bort roamingavgifterna i mobilen. Nu är det dags att ta nästa steg för att stärka konsumenterna och minska kostnaderna för alla ressugna svenskar, säger Olle Ludvigsson, som lett parlamentets arbete med frågan.

I våras presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för finansiella tjänster för konsumenterna. Handlingsplanen omfattar sammanlagt tolv olika områden. Ett av dem är dagens avgifter för gränsöverskridande transaktioner inom unionen.

– Vi välkomnar den översyn av nu gällande regler som kommissionen föreslår. Syftet måste vara att minska avgifterna för alla gränsöverskridande transaktioner, i alla valutor, mellan medlemsländerna, säger Olle Ludvigsson.

Bättre finansiella tjänster, till lägre pris för medborgarna bör vara ett uttalat politisk mål inom EU, enligt Olle Ludvigsson. Han pekar bland annat på vikten av att konsumenter ska kunna välja den mest fördelaktiga kursen vid betalningar och kontantuttag inom unionen. Idag kan kunden välja att antingen betala i sin hemvaluta eller i det besökande landets valuta.

– Kruxet är att man som konsument inte på förhand kan veta vilken kurs banken kommer att använda sig av. Där behövs system som gör det enklare att välja den kurs som är mest fördelaktig för kunden, säger Olle Ludvigsson.

facebook Twitter Email