Barn och unga ska skyddas mot missriktade hälsopåståenden om koffein

Idag röstar Europaparlamentet för att avslå ett lagförslag om hälsopåståenden för livsmedel som innehåller höga halter koffein.

Ett hälsopåståenden innebär att företag kan märka matprodukter med påståenden som tillskriver produkten vissa egenskaper. Det kan till exempel handla om påståenden om att produkten ”gör dig pigg” eller ”skärper koncentrationsförmågan”.

EU-kommissionen har nu genom en förordning föreslagit att livsmedel som innehåller höga halter koffein ska få märkas med hälsopåståenden som att koffein förbättrar koncentrationen och ökar uppmärksamhetsförmågan. Det handlar inte minst om energidrycker som innehåller höga halter av koffein. En burk energidryck på 25 cl kan innehålla så mycket som 80 mg koffein.

Påståenden om att koffein förbättrar koncentrationen och ökar uppmärksamhetsförmågan ska inte användas för produkter som vänder sig till barn och unga. Det är dock framförallt just barn och unga som konsumerar energidrycker, som ofta innehåller höga halter av koffein och därmed omfattas av de föreslagna hälsopåståendena. Dessutom innehåller energidrycker stora mängder socker – en energidryck på 25 cl kan innehålla upp till 27 gram socker – vilket också gör dryckerna olämpliga för att märkas med hälsopåståenden. Att få i sig stora mängder socker är inte hälsosamt, utan kan tvärtom leda till övervikt och sjukdom.

Regelbunden konsumtion av energidrycker kopplas samman med en rad besvär bland barn och unga, som huvudvärk, sömnproblem och beteendestörningar. Det är också vanligt att unga dricker flera burkar energidrycker åt gången, vilket ytterligare ökar riskerna för dessa besvär.

Därför invänder Europaparlamentet idag mot kommissionens förslag om hälsopåståendena för koffein. Den socialdemokratiska gruppen stödjer att förslaget avslås och uppmuntrar kommissionen att dra tillbaka förordningen.

Den socialdemokratiska partigruppen fortsätter också arbetet med att uppmana kommissionen att fastställa särskilda näringsprofiler, som olika livsmedel eller typer av livsmedel måste uppfylla för att kunna märkas med närings- eller hälsopåståenden. Kommissionen har vägrat att påbörja arbetet med dessa näringsprofiler, trots att de skulle ha tagits fram redan 2009. Vi kommer att stödja ändringsförslag som uppmanar kommissionen att omedelbart påbörja arbetet med att ta fram dessa näringsprofiler, vilket kommissionen egentligen varit skyldig att göra sedan år 2009.

facebook Twitter Email