Avtal klart om EU:s utsläppsrätter

Klockan 03:35 i natt blev det klart med ett nytt avtal om EU:s utsläppsrätter för industrin. Europaparlamentariker Jytte Guteland (S), som varit en av EU-parlamentets huvudförhandlare, är nöjd med uppgörelsen och menar att en rad förbättringar uppnåtts.

– Ett exempel är att vi lyckades enas om att Moderniseringsfonden inte ska finansiera kolverksamheter. Det är huvudregeln, säger Jytte Guteland.

Det finns dock ett ”men”, nämligen att länder vars BNP är under 30 procent av EU-genomsnittet – Bulgarien och Rumänien – får ett undantag för fjärrvärme.

– Jag hade velat se ett ännu mer klimatambitiöst ETS-avtal men jag är nöjd med att vi tar tag i överskottet av utsläppsrätter och att vi får en generell linje att EU inte ska finansiera kolanläggningar med våra gemensamma EU-medel i den fond som ska leda till klimatomställning.

Jytte Guteland påpekar också att avtalet nu rymmer en tydlig skrivning om att sjöfarten ska omfattas av en konkret klimatreglering senast år 2023.

– Vi har kommit överens om att sjöfarten måste bidra med sin andel i klimatarbetet för att leva upp till Parisavtalet, säger hon.

facebook Twitter Email