Anna Hedh till Europaforum i Hässleholm

Mellan den 28 - 31 augusti anordnas Europaforum i Hässleholm. Anna Hedh, socialdemokratisk europaparlamentariker, deltar under ett antal punkter på programmet.

Tisdagen den 29 augusti

19.00 – 20.15
Anna Hedh inledningstalar till filmen Mitt liv som Zucchini under den europeiska filmfestivalen.

Onsdag den 30 augusti

09.05 – 10.30
EU:s asylpolitik – blir det solidaritet nu?

Dublinförordningen skulle utgöra grundstenen i EU:s gemensamma asylsystem men alltsedan flyktingkrisen har förordningen legat i spillror sedan fleralet medlemsländer visat en ovilja att efterfölja denna. Därför reformeras nu asylsystemet, men hur kommer det nya systemet se ut? Och hur kommer de nya reglerna att påverka Sverige

Paneldeltagare:

  • Cecilia Wikström (L), europaparlamentariker
  • Anna Hedh (S), europaparlamentariker
  • Madelaine Seidlitz, jurist, Amnesty International
  • Katarina Areskoug Mascarenhas, chef Europeiska kommissionens representation i Sverige
  • Heléne Fritzon (S), Sveriges Migrationsminister och biträdande Justitieminister
  • Moderator: Ylva Nilsson, EU-journalist, Om Europa

10.45 – 12.00
Europa och den fria rörligheten och demokratin i Europa
Paneldebatt, Hässleholms tekniska skola  Anna Hedh deltar tillsammans med Cecilia Wikström (L)

* * *

facebook Twitter Email