Anna Hedh: Säkra flyktvägar och delat ansvar

– En av EU:s grundpelare är de mänskliga rättigheterna. Det betyder att det måste finnas säkra flyktvägar för alla som flyr undan krig och förföljelse. Och precis som Sveriges kommuner måste dela på ansvaret för att ta hand om de asylsökande måste också EU:s länder göra det.

Det sade europaparlamentariker Anna Hedh (S) när hon talade på första maj i Mönsterås. Och hon påminde om de baltiska flyktingarna som under andra världskriget kom över Östersjön i överlastade båtar, på flykt undan Röda armén.

– Idag kommer de över Medelhavet och det vilar ett tungt ansvar på EU och dess medlemsstater. Vägen framåt kan inte ligga i att ett fåtal länder på egen hand ska dela på ansvaret, sade Anna Hedh.

I sitt tal berörde hon även de högerpopulistiska strömningar som växer sig allt starkare i Europa och hon tog också upp terrorattacken i Stockholm för ett par veckor sedan.

– För mig som socialdemokrat är det självklart att ökande klyftor i vårt samhälle skapar en grogrund för hat. En del i arbetet för trygghet måste vara att bekämpa klyftor och skapa ett mer inkluderande samhälle. Där måste också EU vara en stark kraft i en orolig tid, slog Anna Hedh fast.

facebook Twitter Email